Jabłoń

Większość odmian jabłoni i grusz jest całkowicie lub częściowo obcopylna. Zawiązują one lepiej i więcej owoców przy zapyleniu krzyżowym, tzn. pyłkiem innych odmian. Nie zawsze pyłek innej odmiany nadaje się do zapylenia. Odmiany triploidalne mają własny pyłek nie nadający się do zapylenia własnych kwiatów i innych odmian. Odmianami triploidalnymi jabłoni są: Close, Cesarz Wilhelm, Grafsztynek Prawdziwy, Boskoop, Mutsu, Reneta Kulona, Grochówka, Pepina Ribstona. Odmianami triploidalnymi grusz są: Lukasówka, Dobra Szara, Liońska, Faworytka, Minister Dr Lucius. Wśród jabłoni, grusz i czereśni istnieją pary tzw. intersterylne. Odmianami intersterylnymi jabłoni są np. Boskoop i Kronselska, grusz Bonkreta Williamsa i Dobra Ludwika, czereśni Schneidera Późna i Napoleona. Odmiany te nie zapylają się wzajemnie. Zjawisko powstawania owoców bez zapłodnienia nazywa się partenokarpią. Owoce takie nie mają nasion. Partenokarpią może być naturalna, gdy owoce powstają bez zapylenia i zapłodnienia, oraz stymulowana, gdy pyłek znajdujący się na znamieniu słupka pobudza zawiązywanie się owocu. U roślin sadowniczych może występować apomiksja, tzn. tworzą się nasiona bez zapłodnienia. Apomiksja może występować w trzech formach: pierwsza - gdy zarodek tworzy się z nie zapłodnionej komórki jajowej. Jest to tzw. partenogeneza, czyli dzieworództwo. Drugi przypadek — gdy zarodek rozwija się z synergidy lub antypody woreczka zalążkowego. Jest to tzw. apogamia. W trzecim przypadku zarodek powstaje z komórki ośrodka lub osłonki. Określa się to jako aposporię.
System reklamy Test