Ciecie i oplawianie roslin

W produkcji polowej warzyw cięcie stosuje się w uprawie wysokich odmian pomidorów. Celem tego zabiegu jest ograniczenie wzrostu wegetatywnego na korzyść wykształcania kwiatów i owoców. Polega na usuwaniu młodych bocznych pędów wyrastających na pędzie głównym. Efektem cięcia jest silniejszy rozwój pędu głównego, a tym samym przyspieszenie owocowania i zwiększenie masy owoców. Badania Woyke i Szczypiorskiej wykazały, że zabieg ten zmniejsza plon owoców i zawartość w nich suchej masy. Ogławianie polega na przycinaniu wierzchołka pędu w celu zahamowania dalszego wzrostu i przyspieszenia owocowania. Przycinanie pędu głównego u pomidorów wykonuje się nad określoną liczbą gron, z pozostawieniem 2 liści nad ostatnim kwitnącym gronem, dla przyspieszenia rozwoju owoców na górnych piętrach. W uprawie kapusty brukselskiej w celu uzyskania wyrównanej wielkości główek na całej łodydze, przeprowadza się ogławianie, gdy wielkość dolnych główek nie przekracza 1/2-2/3 wielkości główek w pełni dojrzałych. Natomiast bób ogławia się, gdy rośliny zawiążą 4-6 strąków. Kwiaty w wyższych partiach roślin nie zawiążą więcej strąków, a na nie ogławianych wierzchołkach roślin pojawi się mszyca trzmielino-wo-burakowa, niszcząca rośliny i przenosząca choroby wirusowe.
System reklamy Test